Sportmax Fall/Winter 2019/2020 Press Preview 01

2019年6月25日,Sportmax舉行一場Sportmax Fall/Winter 2019/2020 Press Preview!

Sportmax Fall/Winter 2019/2020 Press Preview 02Sportmax Fall/Winter 2019/2020 Press Preview 03

Sportmax Fall/Winter 2019/2020 Press Preview 04Sportmax Fall/Winter 2019/2020 Press Preview 05

Sportmax Fall/Winter 2019/2020充滿強烈的未來主義!

整個系列運用細膩的剪裁和精緻的細節,帶來瀟灑的中性形象。

硬朗的皮革融合柔軟的羊毛更加散發古典的華麗氣氛,極具特色。